TRAVELS TURKEY

Ephesus EFES

 

      Efes, İzmir ilinin Selçuk ilçesi sınırları içerisinde bulunan antik bir Yunan şehiriydi. Kuruluşu MÖ 6000 yıllarına yani Neolitik dönem olarak adlandırılan Cilalı Taş Devri’ne kadar uzanmaktadır. Hellenistik ve Roma çağlarında en görkemli dönemlerini yaşayan Efes, Asya eyaletinin başkenti ve en büyük liman kenti olarak 200.000 kişilik nüfusa ulaşmıştır.  Liman kentiydi yanlış duymadınız, günümüzde küçük menderes nehrinin alüvyonlarıyla kıyıdan 5 km kadar içerde kalmış durumdadır.

      Efes, tarih boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Çeşitli dönemlerde bu bölgede kurulan yerleşimler nedeniyle, kalıntılar yaklaşık 8 kilometrelik bir alana yayılmış durumdadır. İçerisinde günümüze kadar sağlam olarak gelebilmiş mimari eserleri de barındıran Efes'te kazı çalışmaları halen devam etmektedir.

      İnsanın gezerken çağlar gerisine gitmesine, şehrin kalabalığını, havasını, kokusunu, suyunu...  o şehri hissetmesini sağlayan muhteşem bir şehir. Planlama açısından günümüzden binlerce yıl önce aynı topraklarda yaşadığımız insanların bizden nekadar ileri seviyede olduklarını görmek acı verici...

      Hem yamaç evlerini hem tüm efesi dolaşın, muhteşem bir miras her bir santimetresi fotoğraflamaya değer...

 

EFES1 EFES2EFES3EFES4EFES5 EFES6 EFES7 EFES8EFES9 EFES10EFES11 EFES12EFES13EFES14EFES15EFES16EFES17EFES17 EFES18 EFES19 EFES20 EFES21 EFES22 EFES22 EFES23 EFES25 EFES26EFES27

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply